سعادت آباد، نبش خیابان 27، پلاک 24، طبقه دوم بانک آینده

021-71186

اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور 1398/ پ/1002 نام تور 7 شب پوکت تعداد شب 7 مقصد نهایی پوکت ایرلاین پرواز ماهان وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2019/09/30 شمسی : 1398/07/08 روزهای حرکت همه روزه
گالری
دیدنی های پوکت
هتل قیمت به تومان
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
PJ patong(پوکت)هتل PJ patong (BB)patong beach
3,890,000
3,890,000
3,890,000
3,110,000
3,110,000
ارزی
390$
275$
275$
200$
275$
Amata patong(پوکت)هتل Amata patong (BB)patong beach
3,890,000
3,890,000
3,890,000
3,110,000
3,110,000
ارزی
420$
300$
N/A
215$
N/A
Patong Heritage(پوکت)هتل Patong Heritage (BB)patong beach
3,890,000
3,890,000
3,890,000
3,110,000
3,110,000
ارزی
450$
320$
350$
210$
350$
FISHERMEN HARBOUR(پوکت)هتل FISHERMEN HARBOUR (BB)patong beach
3,890,000
3,890,000
3,890,000
3,110,000
3,110,000
ارزی
575$
370$
370$
240$
370$
Patong Bay Hill(پوکت)هتل Patong Bay Hill (BB)patong beach
3,890,000
3,890,000
3,890,000
3,110,000
3,110,000
ارزی
760$
470$
470$
280$
470$
هتل قیمت به تومان

PJ patong(پوکت)هتل PJ patong (BB)(patong beach)

یک تخته 3,890,000
دو تخته 3,890,000
نفر سوم 3,890,000
کودک 6-2 3,110,000
کودک 12-6 3,110,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 390$
دو تخته 275$
نفر سوم 275$
کودک 6-2 200$
کودک 12-6 275$

Amata patong(پوکت)هتل Amata patong (BB)(patong beach)

یک تخته 3,890,000
دو تخته 3,890,000
نفر سوم 3,890,000
کودک 6-2 3,110,000
کودک 12-6 3,110,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 420$
دو تخته 300$
نفر سوم N/A
کودک 6-2 215$
کودک 12-6 N/A

Patong Heritage(پوکت)هتل Patong Heritage (BB)(patong beach)

یک تخته 3,890,000
دو تخته 3,890,000
نفر سوم 3,890,000
کودک 6-2 3,110,000
کودک 12-6 3,110,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 450$
دو تخته 320$
نفر سوم 350$
کودک 6-2 210$
کودک 12-6 350$

FISHERMEN HARBOUR(پوکت)هتل FISHERMEN HARBOUR (BB)(patong beach)

یک تخته 3,890,000
دو تخته 3,890,000
نفر سوم 3,890,000
کودک 6-2 3,110,000
کودک 12-6 3,110,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 575$
دو تخته 370$
نفر سوم 370$
کودک 6-2 240$
کودک 12-6 370$

Patong Bay Hill(پوکت)هتل Patong Bay Hill (BB)(patong beach)

یک تخته 3,890,000
دو تخته 3,890,000
نفر سوم 3,890,000
کودک 6-2 3,110,000
کودک 12-6 3,110,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 760$
دو تخته 470$
نفر سوم 470$
کودک 6-2 280$
کودک 12-6 470$
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر راهنما
درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*