سعادت آباد، نبش خیابان 27، پلاک 24، طبقه دوم بانک آینده

021-71186

اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور 1397/ب/1001 نام تور 6 شب بالی تعداد شب 7 مقصد نهایی بالی ایرلاین قطری - امارات وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2019/09/30 شمسی : 1398/07/08 روزهای حرکت همه روزه
گالری
بالی
بالی
بالی
بالی
هتل قیمت به تومان
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
champlung mas legian(بالی)هتل champlung mas legian (BB)legian
5,850,000
5,850,000
5,850,000
5,000,000
5,000,000
ارزی
315$
195$
195$
115$
195$
the jayakarta(بالی)هتل the jayakarta (BB)kuta
5,850,000
5,850,000
5,850,000
5,000,000
5,000,000
ارزی
450$
280$
240$
135$
240$
mercure(بالی)هتل mercure (BB)nusa Dua
5,850,000
5,850,000
5,850,000
5,000,000
5,000,000
ارزی
480$
290$
280$
150$
280$
Grand Hyatt(بالی)هتل Grand Hyatt (BB)nusa Dua
5,850,000
5,850,000
5,850,000
5,000,000
5,000,000
ارزی
950$
550$
450$
160$
350$
The grand Bali(بالی)هتل The grand Bali (BB)
5,850,000
5,850,000
5,850,000
5,000,000
5,000,000
ارزی
580$
330$
330$
155$
330$
هتل قیمت به تومان

champlung mas legian(بالی)هتل champlung mas legian (BB)(legian)

یک تخته 5,850,000
دو تخته 5,850,000
نفر سوم 5,850,000
کودک 6-2 5,000,000
کودک 12-6 5,000,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 315$
دو تخته 195$
نفر سوم 195$
کودک 6-2 115$
کودک 12-6 195$

the jayakarta(بالی)هتل the jayakarta (BB)(kuta)

یک تخته 5,850,000
دو تخته 5,850,000
نفر سوم 5,850,000
کودک 6-2 5,000,000
کودک 12-6 5,000,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 450$
دو تخته 280$
نفر سوم 240$
کودک 6-2 135$
کودک 12-6 240$

mercure(بالی)هتل mercure (BB)(nusa Dua)

یک تخته 5,850,000
دو تخته 5,850,000
نفر سوم 5,850,000
کودک 6-2 5,000,000
کودک 12-6 5,000,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 480$
دو تخته 290$
نفر سوم 280$
کودک 6-2 150$
کودک 12-6 280$

Grand Hyatt(بالی)هتل Grand Hyatt (BB)(nusa Dua)

یک تخته 5,850,000
دو تخته 5,850,000
نفر سوم 5,850,000
کودک 6-2 5,000,000
کودک 12-6 5,000,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 950$
دو تخته 550$
نفر سوم 450$
کودک 6-2 160$
کودک 12-6 350$

The grand Bali(بالی)هتل The grand Bali (BB)

یک تخته 5,850,000
دو تخته 5,850,000
نفر سوم 5,850,000
کودک 6-2 5,000,000
کودک 12-6 5,000,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 580$
دو تخته 330$
نفر سوم 330$
کودک 6-2 155$
کودک 12-6 330$
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر راهنما
توضیحات

نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی محاسبه گردیده و با توجه به تاریخ سفر مابه التفاوت کلاس پروازی اضافه می گردد.

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*