سعادت آباد، نبش خیابان 27، پلاک 24، طبقه دوم بانک آینده

021-71186

اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور 4853222222 نام تور test2 تعداد شب 4 مقصد نهایی ونیز ایرلاین کیش ایر وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2021/05/06 شمسی : 1400/02/16
هتل قیمت به تومان
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
PALAZZO SANTANGELO(ونیز)هتل PALAZZO SANTANGELO (HB)
1,200,000
1,200,000
 
 
 
ارزی
590یورو
432یورو
 
 
 
PALAZZO STERN(ونیز)هتل PALAZZO STERN (BB)
1,200,000
1,200,000
 
 
 
ارزی
20پوند
90پوند
 
 
 
CLUB HOTEL(فلورانس)هتل CLUB HOTEL (BB)
1,200,000
1,200,000
 
 
 
ارزی
888یورو
583یورو
 
 
 
ADMIRAL HOTEL(میلان)هتل ADMIRAL HOTEL (BB)
1,200,000
1,200,000
 
 
 
ارزی
913یورو
595یورو
 
 
 
ATAHOTEL THE BIG RESIDENCE(میلان)هتل ATAHOTEL THE BIG RESIDENCE (BB)
1,200,000
1,200,000
 
 
 
ارزی
913یورو
913یورو
 
 
 
MANIN HOTEL(میلان)هتل MANIN HOTEL (BB)
1,200,000
1,200,000
 
 
 
ارزی
913یورو
913یورو
 
 
 
NH MILANO GRAND HOTEL VERDI(میلان)هتل NH MILANO GRAND HOTEL VERDI (BB)
1,200,000
1,200,000
 
 
 
ارزی
913یورو
913یورو
 
 
 
ALOFT PALM(دبی)هتل ALOFT PALM (BB)PALM JUMEIRAH
1,200,000
1,200,000
 
 
 
ارزی
913یورو
913یورو
 
 
 
ATLANTIS(دبی)هتل ATLANTIS (BB)PALM
1,200,000
1,200,000
 
 
 
ارزی
913یورو
913یورو
 
 
 
AVANI(دبی)هتل AVANI (BB)DEIRA
1,200,000
1,200,000
 
 
 
ارزی
913یورو
913یورو
 
 
 
CITY SEASONS(دبی)هتل CITY SEASONS (BB)DEIRA
1,200,000
1,200,000
 
 
 
ارزی
913یورو
913یورو
 
 
 
هتل قیمت به تومان

PALAZZO SANTANGELO(ونیز)هتل PALAZZO SANTANGELO (HB)

یک تخته 1,200,000
دو تخته 1,200,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 590یورو
دو تخته 432یورو
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

PALAZZO STERN(ونیز)هتل PALAZZO STERN (BB)

یک تخته 1,200,000
دو تخته 1,200,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 20پوند
دو تخته 90پوند
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

MANIN HOTEL(میلان)هتل MANIN HOTEL (BB)

یک تخته 1,200,000
دو تخته 1,200,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 913یورو
دو تخته 913یورو
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

NH MILANO GRAND HOTEL VERDI(میلان)هتل NH MILANO GRAND HOTEL VERDI (BB)

یک تخته 1,200,000
دو تخته 1,200,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 913یورو
دو تخته 913یورو
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ADMIRAL HOTEL(میلان)هتل ADMIRAL HOTEL (BB)

یک تخته 1,200,000
دو تخته 1,200,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 913یورو
دو تخته 595یورو
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ATAHOTEL THE BIG RESIDENCE(میلان)هتل ATAHOTEL THE BIG RESIDENCE (BB)

یک تخته 1,200,000
دو تخته 1,200,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 913یورو
دو تخته 913یورو
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

CLUB HOTEL(فلورانس)هتل CLUB HOTEL (BB)

یک تخته 1,200,000
دو تخته 1,200,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 888یورو
دو تخته 583یورو
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ALOFT PALM(دبی)هتل ALOFT PALM (BB)(PALM JUMEIRAH)

یک تخته 1,200,000
دو تخته 1,200,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 913یورو
دو تخته 913یورو
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

CITY SEASONS(دبی)هتل CITY SEASONS (BB)(DEIRA)

یک تخته 1,200,000
دو تخته 1,200,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 913یورو
دو تخته 913یورو
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

AVANI(دبی)هتل AVANI (BB)(DEIRA)

یک تخته 1,200,000
دو تخته 1,200,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 913یورو
دو تخته 913یورو
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ATLANTIS(دبی)هتل ATLANTIS (BB)(PALM)

یک تخته 1,200,000
دو تخته 1,200,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ارزی
یک تخته 913یورو
دو تخته 913یورو
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*