سعادت آباد، نبش خیابان 27، پلاک 24، طبقه دوم بانک آینده

021-71186

اطلاعات حساب بانکی و مدارک تکمیلی

بانک ملت  به نام خانم مهرناز موئدی

شماره کارت: 6104337599747530

شماره حساب: 8442250989

شماره شبا: IR 720120020000008442250989